20/06/2017 02:38
20/06/2017 11:04
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) đang phối hợp với một số siêu thị, cửa hàng thực phẩm tổ chức 4 điểm bán thịt heo tại TP Tuy Hòa. Các điểm bán này lấy heo từ những trang trại nuôi heo lớn (có kiểm dịch rõ ràng), giết mổ và bán trực tiếp cho người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ heo thịt cho các trang trại chăn nuôi. Đây là hoạt động nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhiều người.
20/06/2017 10:36
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí.
20/06/2017 10:33
Ngày 1/4, tại vùng biển thuộc thôn Nhơn Hội, xã An Hòa (huyện Tuy An), Sở NN-PTNT tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.
19/06/2017 02:08
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về giải pháp khắc phục tình hình tôm hùm nuôi chết tại TX Sông Cầu.
15/03/2017 02:30
Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) dự kiến được thực hiện trong 05 năm, từ 2012 - 2017. Vốn đầu tư của dự án dự tính là khoảng 124,5 triệu USD. Hiệp hội phát triển quốc tế/Ngân hàng Thế giới sẽ cung cấp một khoản tín dụng bằng Quyền Rút vốn Đặc biệt (SDR) tương đương 100 triệu USD từ nguồn vốn vay đầu tư theo ngành (SIL) để tài trợ cho Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững.
15/03/2017 02:25
17/02/2017 08:26
tăng cường công tác quản lý, điêu hành nhăm bình ôn giá cả thi trương, bảo đảm trật tự xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị so'200/CT-UBND, ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017;
16/02/2017 09:59
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2016 và triển khai Kế hoạch năm 2017
16/02/2017 09:49
Tham luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017

Trang 9 / 10
Quảng cáo