22/10/2018 08:33
Triển khai thực hiện tiếp nhận các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên cổng dich vụ công trực tuyến của tỉnh
18/09/2018 10:58
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên; thời gian tổ chức bán tài liệu, thu lệ phí thi và tổ chức ôn tập,
13/02/2018 01:33
DANH SÁCH PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 (Từ ngày 14/02/2018 đến ngày 20/02/2018) tại trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT; số 64, Lê Duẩn, Phường 7, TP Tuy Hoà
16/01/2018 03:53
Sử dụng hộp thư công vụ trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục QLCL NLS và TS
11/01/2018 04:29
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017
03/11/2017 03:58
Lịch trực phòng chống bão số 12 tại cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên
03/11/2017 04:04
Thực hiện nhiệm vụ công bố công khai Quy hoạch tại Điều 1, Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Phú Yên “Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên xin công bố công khai Quy hoạch như sau:
24/10/2017 09:51
24/10/2017 09:46
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42 TỪ NGÀY 16/10/2017 ĐẾN NGÀY 22/10/2017
10/10/2017 03:35
Giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Yên Đào Lý Nhĩ

Trang 2 / 3
Quảng cáo