24/04/2024 05:21
Đề nghị báo cáo kế hoạch sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp năm 2024
19/04/2024 04:41
DANH SÁCH CÁC VƯỜN ƯƠM ĐƯỢC CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN CÒN HẠN TRONG NĂM 2024 (cập nhập đến ngày 28/03/2024)
19/04/2024 09:20
Tăng cường công tác quản lý chất lượng gống cây trồng lâm nghiệp năm 2024
16/04/2024 11:39
Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng (từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024).
11/04/2024 09:34
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
01/04/2024 08:45
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu lâm sản, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu
26/03/2024 02:30
Chiều 22-3, tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị công bố và triển khai Đề án “Phát triển cây dược liệu trên đất lâm nghiệp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2050. Tham gia có đại diện Cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT), đại diện các địa phương phát triển mạnh cây dược liệu trên đất lâm nghiệp; các trung tâm nghiên cứu cây dược liệu trên khu vực và cả nước; các địa phương có tiềm năng, thế mạnh, phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
11/03/2024 11:36
Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2024
08/03/2024 09:49
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP
06/03/2024 07:54
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Trang 1 / 2
Quảng cáo