17/07/2023 11:12
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
11/07/2023 09:40
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá Tài sản là rừng trồng phòng hộ tại tiểu khu 25, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
23/06/2022 08:47
Về việc cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng của BQL rừng đặc dụng Đèo Cả
28/03/2022 08:43
Về việc cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng sản xuất và rừng đặc dụng
09/08/2021 04:19
12/05/2021 04:10
05/07/2019 08:48
Do thời tiết nắng nóng kéo dài, những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy, gây thiệt hại hơn 202ha rừng. Hiện nay, Phú Yên vẫn còn nằm trong khu vực báo động nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, các đơn vị liên quan và địa phương cần ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động có sử dụng lửa trong rừng, ven rừng, tích cực triển khai các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.
31/05/2019 11:19

Trang 1 / 1
Quảng cáo