06/09/2021 08:18
Phương án khai thác, sử dụng các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên
23/08/2021 04:01
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định khung giá, quản lý, sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ sử dụng cơ sở hạ tầng bên trong các cảng cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)
12/03/2021 09:23
Cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) là loài cá nổi, sống chủ yếu ở tầng giữa và tầng mặt, dễ nuôi, có thể phát triển với quy mô công nghiệp.
19/08/2020 11:30
27/08/2019 08:29
23/08/2019 10:27
09/08/2019 04:20
06/08/2019 10:13
17/07/2019 02:27
10/07/2019 02:55

Trang 1 / 2
Quảng cáo