02/04/2024 11:27
Chi cục Thủy sản tổ chức với thông điệp “Thủy sản xanh cho thế hệ mai sau” nhằm phát động, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phục hồi nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
28/03/2024 08:18
Mời đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thu và phân tích mẫu Quan trắc cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS tại một số vùng nuôi chính của tỉnh như: Vùng nuôi tôm nước lợ, nuôi tôm hùm lồng bè
18/03/2024 10:42
23/02/2024 07:49
06/02/2024 03:31
26/01/2024 09:03
06/09/2021 08:18
Phương án khai thác, sử dụng các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên
23/08/2021 04:01
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định khung giá, quản lý, sử dụng giá dịch vụ sử dụng cảng cá và giá dịch vụ sử dụng cơ sở hạ tầng bên trong các cảng cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên (được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)
12/03/2021 09:23
Cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) là loài cá nổi, sống chủ yếu ở tầng giữa và tầng mặt, dễ nuôi, có thể phát triển với quy mô công nghiệp.
19/08/2020 11:30

Trang 1 / 3
Quảng cáo