19/06/2024 09:03
09/05/2024 10:13
Chi cục Thủy sản Phú Yên thông báo cho các chủ tàu cá được biết hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi
29/04/2024 02:26
02/04/2024 11:27
Chi cục Thủy sản tổ chức với thông điệp “Thủy sản xanh cho thế hệ mai sau” nhằm phát động, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường và phục hồi nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh.
28/03/2024 08:18
Mời đơn vị tham gia tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thu và phân tích mẫu Quan trắc cảnh báo và giám sát môi trường vùng NTTS tại một số vùng nuôi chính của tỉnh như: Vùng nuôi tôm nước lợ, nuôi tôm hùm lồng bè
18/03/2024 10:42
23/02/2024 07:49
06/02/2024 03:31
26/01/2024 09:03
06/09/2021 08:18
Phương án khai thác, sử dụng các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Trang 1 / 3
Quảng cáo