12/08/2022 10:14
12/07/2022 02:54
Kết quả tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng cho đàn trâu, bò đợt 1/2022 trên địa bàn tỉnh
19/04/2022 08:01
23/03/2022 02:19
Kết quả tiêm phòng vắc xin đợt 1/2022 (Từ ngày 01/3 đến 21/3/2022)
25/11/2020 02:04
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2020
14/09/2020 09:27
Chiêu sinh đào tạo Dẫn tinh viên thụ tinh nhân tạo bò năm 2020
27/11/2019 09:16
Trong chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi bò sinh sản, để hạn chế được rủi ro xảy ra, mang lại hiệu quả kinh tế, người nuôi cần chú ý đến một số bệnh xảy ra trước, trong và sau khi bò mẹ sinh đẻ như sau
25/06/2019 08:24
Chỉ tiêu xét nghiệm bênh hoại tử gan tụy cấp (AHPND)

Trang 2 / 2
Quảng cáo