15/11/2019 02:49
Hiệp hội Gia vị châu Âu (ESA) thông báo đến các đối tượng liên quan về hạn chót của châu Âu cho phép sử dụng 02 hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Chlorpyrifos methyl là ngày 31/1/2020. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực xin thông báo đến người sản xuất không sử dụng thuốc BVTV có chứa hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Chlorpyrifos methyl trên hồ tiêu.
13/11/2019 03:39
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 06 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2019)
13/11/2019 03:24
Bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, năm 2019 Trung tâm Khuyến nông Phú Yên đã đầu tư, hỗ trợ cho xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân mô hình ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp với quy mô 05 máy cho 05 hộ dân tại địa phương tham gia thực hiện mô hình,đó là máy phun 3 trong 1, xới đất và phát cỏ.
07/11/2019 04:41
Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Phú Yên tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi dê thâm canh trên địa bàn xã An Dân, huyện Tuy An thuộc dự án Xây dựng vùng chăn nuôi dê thâm canh ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên 2018- 2020.
06/11/2019 03:36
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2019)
30/10/2019 03:03
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10 năm 2019)
23/10/2019 03:51
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10 năm 2019)
17/10/2019 09:39
Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (Từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2019)
16/10/2019 11:17
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy số 08-Ctr/TU ngày 26/4/2016 về lãnh đạo thực hiện tái cấu ngành nông nghiệp và tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới
11/10/2019 09:04
GCN số 81/2016/NNPTNT-PY ngày 29/11/2016

Trang 2 / 23
Quảng cáo