06/09/2021 02:38
Bản tin sản xuất, thị trường trong nước và tiêu thụ nông sản tháng 9 năm 2021
28/07/2021 08:27
28/07/2021 08:07
10/06/2021 01:59
Thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản tháng 5/2021
15/11/2019 02:49
Hiệp hội Gia vị châu Âu (ESA) thông báo đến các đối tượng liên quan về hạn chót của châu Âu cho phép sử dụng 02 hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Chlorpyrifos methyl là ngày 31/1/2020. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực xin thông báo đến người sản xuất không sử dụng thuốc BVTV có chứa hoạt chất Chlorpyrifos ethyl và Chlorpyrifos methyl trên hồ tiêu.
16/09/2019 09:42
16/09/2019 09:34
14/09/2019 11:38
27/08/2019 08:29
23/08/2019 10:27

Trang 1 / 3
Quảng cáo