15/09/2022 10:58
Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tuy An đã và đang làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn ở vùng đất này. Phát huy kết quả đạt được, Tuy An đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2023.
22/03/2022 04:16
Từ ngày 11/3/2022 đến ngày 21/3/2022 UBND huyện Tây Hòa tổ chức lễ công bố các xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong và Hòa Tân Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
19/03/2022 08:10
Trong 2 ngày (18/3-19/3/2022), UBND huyện Phú Hòa tổ chức lễ công bố xã Hòa An, Hòa Trị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
19/03/2022 08:13
Ngày 11/3/2022, UBND huyện Tây Hòa tổ chức lễ công bố xã Hòa Mỹ Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

Trang 1 / 1
Quảng cáo