Hướng dẫn hướng dẫn kỹ thuật ngâm, ủ, xử lý hạt giống trước gieo sạ và nhận biết, phòng trừ một số đối tượng gây hại chủ yếu trên cây lúa nước cho đồng bào dân tộc tại huyện Sông Hinh.

27/05/2024 09:33
Trong tháng 5/2024, Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức 02 lớp tập huấn ngay tại hiện trường hướng dẫn thuật ngâm, ủ, xử lý hạt giống trước gieo sạ và nhận biết, phòng trừ một số đối tượng gây hại chủ yếu trên cây lúa nước cho 60 học viên đồng bào dân tộc tại các xã Eabá, Sông Hinh thuộc huyện Sông Hinh.

Tại các địa phương trên, nông dân là người dân tộc Ê Đê, đặc biệt là tại buôn Bầu (xã Ea bá), buôn Kít (xã Sông Hinh) là những buôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Sông Hinh, điều kiện sản xuất nông nghiệp của nông dân tại đây gặp rất nhiều khó khăn do tại địa phương chưa có hệ thống thủy lợi nên nông dân chủ yếu là bơm tưới hoặc hưởng nước trời, năm nào hạn hán thì coi như mất trắng. Nông dân địa phương lâu nay quen với việc làm lúa rẫy, chưa quen với việc sản xuất lúa nước nên năng suất lúa không cao. Việc tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật ngâm, ủ, xử lý hạt giống trước gieo sạ và nhận biết, phòng trừ một số đối tượng gây hại chủ yếu trên cây lúa nước đã giúp nông dân có thêm kiến thức kỹ thuật cần thiết trong việc sản xuất lúa nước, cải thiện đời sống của nông dân tại địa phương

Các lớp tập huấn được tổ chức trong thời gian 02 ngày/lớp, ngoài việc học lý thuyết hướng dẫn  phương pháp ngâm, ủ xử lý lúa giống trước khi gieo và cách nhận biết, phòng trừ một số đối tượng gây hại chủ yếu trên cây lúa nước, các học viên còn thực hành trực tiếp ngay tại hiện trường kỹ thuật ngâm, ủ lúa giống, phương pháp làm đất trước khi gieo sạ và thực hành kỹ thuật gieo sạ lúa đúng kỹ thuật. Giảng viên lớp tập huấn cũng đã khuyến cáo nông dân nên sử dụng hạt lúa giống đạt tiêu chuẩn thay cho việc sử dụng lúa thương phẩm làm giống như trước đây, sử dụng các hoạt chất kích thích nảy mầm cho lúa giống và áp dụng việc ngâm ủ lúa giống đúng quy trình kỹ thuật thay cho cách ngâm ủ truyền thống nhưng kém hiệu quả của nông dân tại địa phương.

Là học viên lớp tập huấn, ông Ma Hao ở buôn Bầu, xã Eabá, huyện Sông Hinh cho biết: Lâu nay nông dân tại địa phương do không biết kỹ thuật nên ngâm ủ lúa rất đơn giản, chủ yếu bỏ lúa vào bao, ngâm nước sau đó đem đi ủ nên hạt lúa nảy mầm không tốt, có lúc bị hư, khi đem gieo ngoài ruộng thì lúa không lên. Qua việc tham gia lớp tập huấn lần này ông và các học viên đã hiểu, biết lợi ích của việc sử dụng lúa đạt tiêu chuẩn để làm lúa giống thay cho việc dùng lúa thương phẩm làm giống như lâu nay, bà con cũng nắm vững kỹ thuật ngâm ủ lúa giống sao cho đạt hiệu quả và biết cách phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa.

Mong muốn của bà con dân tộc tại địa phương cần tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi để bà con biết và áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, bên cạnh đó Nhà nước cần  quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi để nông dân chủ động nước tưới thay cho việc đặp ao, hồ giữ nước như lâu nay./.


Hướng dẫn kỹ thuật ngâm, ủ, xử lý hạt giống trước gieo sạ tại buôn Bầu, xã Eabá, huyện Sông Hinh
 


Hướng dẫn kỹ thuật làm đất, gieo sạ lúa nước tại buôn Bầu, xã Eabá, huyện Sông Hinh


Tác giả: Minh Nhật - TTKN
Quảng cáo