HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2024”

01/06/2024 06:40
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
 NĂM 2024”
Ngày 14/5/2024, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024" trên địa bàn tỉnh Phú Yên, với chủ đề " Hành động sớm – Chủ động trước thiên tai", thời gian thực hiện tập trung trong tháng 5 năm 2024.
Tuần lễ Quốc gia về PCTT
Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn tỉnh, sẵn sàng chủ động, triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2024 sắp tới.
Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, qua hệ thống truyền hình, truyền thanh, cơ quan báo chí, mạng xã hội (facebook, zalo…) chủ đề, mục đích ý nghĩa của “Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2024”, nhằm nâng cao năng lực, ý thức, kỹ năng, phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh như: Hội nghị, hội thảo, treo pano, áp phích, băng rôn với các thông điệp, khẩu hiệu, tài liệu phục vụ công tác thông tin, truyền thông được Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đăng tải, cập nhật tại địa chỉ sau:
https://drive.google.com/drive/folders/1ifUHZrcnUEXBZ6L8RtqPgKm37ED9BWYu?usp=sharing
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tại năm 2024” phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Tải về

Tác giả: P.PCTT-Chi cục Thuỷ lợi
Quảng cáo