Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 18-2020

29/04/2020 04:05
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Thời kỳ đầu và giữa tuần chủ yếu ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng ngày 24- 25, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Thời kỳ cuối tuần, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng yếu.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 26- 28 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 35 - 37 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 23 - 25 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020:
- Trà sớm (trước 20/12/2019): diện tích: 1.904 ha, giai đoạn: thu hoạch xong
- Trà chính vụ (từ ngày 20/12/2019 - 10/01/2020): diện tích: 23.851,5 ha. GĐST: thu hoạch xong.
- Trà muộn (sau ngày 10/01/2020): diện tích: 684,5 ha. GĐST: chín hoàn toàn – thu hoạch.
* Lúa vụ Hè Thu 2020:
- Trà sớm (10/3 – 30/4/2020): diện tích: 245 ha, giai đoạn: mạ - đòng.
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2020-2021): 21.819,6 ha.  GĐST: Cây con
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 21.024 ha. GĐST: Cây con
- Rau các loại (2020): 1.276 ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch
- Đậu các loại (2020): 783 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Ngô trồng mới: 648,5 ha. GĐST: Cây con
- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Đông Xuân 2019-2020 đã gieo sạ được 26.440 ha, GĐST: chín hoàn toàn  – thu hoạch, đã thu hoạch cơ bản xong được 26.410 ha, còn 30 ha chưa thu hoạch ở các trà muộn tại các huyện Sông Hinh (20 ha) và Đông Hòa (10 ha); năng suất ước đạt 74,7 tạ/ha.
* Lúa vụ Hè Thu 2020 trà sớm đã gieo sạ được 245 ha (Sông Cầu 90 ha, Tuy An 55 ha, Tây Hòa 100 ha), GĐST: mạ - đòng có xuất hiện một số loại đối tượng sinh vật gây hại như rầy nâu, sâu đục thân, bọ trĩ ... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
2. Cây rau các loại
- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,3 ha, TLB: 5-10%, GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến thuộc TP. Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 1 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp thuộc huyện Tuy An.
- Ngoài ra, còn có sâu ăn lá trên cây rau, xà lách, bệnh đốm mắt cua trên rau mồng tơi... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 4,7 ha (Phú Hòa: 0,5 ha; TP. Tuy Hòa: 0,2 ha; Tuy An: 4 ha), mật độ 2 con/m2; GĐST: cây con  – thu hoạch.
4. Cây sắn
- Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 3.972 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 1.847 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 1.315 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 810 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân cụ thể:
+ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 1.500 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 670 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 500 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 330 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 910 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 480 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 300 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 130 ha, TLB 50% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 307 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 150 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 102 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 55 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 1.245 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 537 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 413 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 295 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Phú Hòa: Bệnh gây hại với nhiễm nhẹ 10 ha, TLB 5-10% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
- Nhện đỏ gây hại với diện tích 354 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 300 ha, TLH 3-5% lá tại huyện Sông Hinh; DT nhiễm trung bình 54 ha, TLH 40% lá, GĐST: cây con – phát triển thân lá, cụ thể:
+ Sông Hinh: Nhện gây hại với diện tích 350 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 300 ha, TLH 2-3% lá; diện tích nhiễm trung bình 50 ha, TLH 5-10% lá, GĐST cây con – phát triển thân lá tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Nhện gây hại với diện tích nhiễm trung bình 4 ha, TLH 20 % lá GĐST cây con – phát triển thân lá tại các xã KRông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
7. Cây tiêu
Tại huyện Tây Hòa, bệnh chết chậm gây hại với  diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, TLB: 0,4 - 1,6% trụ.
Ngoài ra, trên cây tiêu còn có bệnh chết nhanh, bệnh thán thư và tuyến trùng gây hại ở hầu hết các vườn tiêu. Bệnh xuất hiện trên cây tiêu già, chế độ chăm sóc kém.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Hè Thu 2020 trà sớm, phát sinh một số đối tượng sinh vật gây hại như bọ trĩ, rầy nâu, sâu đục thân, đạo ôn lá... trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy tiếp tục gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn tiếp tục phát sinh và gây hại trong niên vụ 2020-2021.
- Cây tiêu: bênh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng hại rễ tiếp tục gây hại ở vườn tiêu chăm sóc kém.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
- Trên cây lúa: Tăng cường điều tra theo dõi các đối tượng như: Bọ trĩ, sâu đục thân,… trên lúa vụ Hè Thu sớm. Trên diện tích lúa đã thu hoạch xong, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, đẩy mạnh các hoạt động diệt chuột, diệt ốc bưu vàng.
- Trên cây ngô: Tăng cường hơn nữa việc phòng, trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô trong giai đoạn cây con – vươn lóng.
- Trên cây sắn: Hiện nay, xuất hiện mưa dông ở một số địa phương, nông dân tiếp tục trồng sắn. Do đó, cần tập trung đẩy mạnh công tác truyên truyền, vận động không sử dụng hom giống sắn đã bị nhiễm bệnh, giống sắn HLS11 để trồng.
- Đẩy mạnh điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng để kịp thời phát hiện và hướng dẫn phòng trừ những đối tượng sinh vật hại trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.

Tác giả: Nguyễn Lê Lanh Đa
Quảng cáo