Thông báo tình hình sinh vật gây hại số 20-2020

15/05/2020 08:36
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần, trời ít mây, không mưa, ngày ngắng nóng, có nơi nắng gay gắt.
- Nhiệt độ không khí trung bình: 29,2 – 29,7 oC
- Nhiệt độ không khí cao nhất trung bình: 36,6 – 40,4 oC
- Nhiệt độ không khí thấp nhất trung bình: 22,5 – 24,4 oC
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng
* Lúa vụ Hè Thu 2020:
- Trà sớm (10/3 – 12/5/2020): diện tích: 1.890 ha, giai đoạn: mạ - đòng.
* Diện tích các loại cây trồng khác còn lại trên đồng tại thời điểm báo cáo:
- Mía (niên vụ 2020-2021): 21.940,6 ha.  GĐST: Cây con
- Sắn (niên vụ 2020-2021): 23.138 ha. GĐST: Cây con
- Rau các loại (2020): 1.293 ha. GĐST: Cây con – phát triển thân lá – thu hoạch
- Đậu các loại (2020): 774 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch
- Ngô trồng mới: 656,6 ha. GĐST: Cây con
- Tiêu: 365 ha. GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa:
* Lúa vụ Hè Thu 2020 trà sớm đã gieo sạ được 1.890 ha (Đông Hòa 575 ha, Sông Cầu 310 ha, Tuy An 55 ha, Tây Hòa 900 ha, Đồng Xuân 50 ha), GĐST: mạ - đòng có xuất hiện một số loại đối tượng sinh vật dưới mức nhiễm như bệnh khô vằn, chuột, sâu đục thân,... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
2. Cây rau các loại
- Cây hành lá: Bệnh thối nhũn gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 0,7 ha, TLB: 5-10%, GĐST: phát triển thân lá – thu hoạch, tại xã Bình Kiến thuộc TP. Tuy Hòa.
- Rau cải: Bọ nhảy phát sinh và gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, mật độ 11 - 13 con/m2 tại xã An Hòa, An Hiệp thuộc huyện Tuy An.
- Ngoài ra, còn có sâu ăn lá trên cây rau, xà lách, bệnh đốm mắt cua trên rau mồng tơi... phát sinh rải rác trên địa bàn tỉnh.
 
3. Cây ngô:
- Sâu keo mùa thu gây hại diện tích nhiễm nhẹ 2,9 ha (Đông Hòa 0,2 ha; TP. Tuy Hòa 0,2 ha; Tuy An 2 ha, Phú Hòa 0,5 ha), mật độ 2 con/m2; GĐST  cây con  – vươn lóng.
- Ngoài ra, còn có sâu đục thân gây hại rải rác tại huyện Phú Hòa.
4. Cây sắn
- Bệnh khảm lá virus gây hại với diện tích 5.175 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 2.440 ha, TLB 5-10% cây; DT nhiễm TB 1.615 ha, TLB 30% cây; DT nhiễm nặng 1.120 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân cụ thể:
+ Sông Hinh: Bệnh gây hại với diện tích 2.300 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 1.100 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 700 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 500 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Bệnh gây hại với diện tích nhiễm 980 ha. Trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 540 ha, TLB 5-10 % cây; diện tích nhiễm trung bình 310 ha, TLB 20% cây, diện tích nhiễm nặng 130 ha, TLB 50% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã K Rông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
+ Tây Hòa: Bệnh gây hại với diện tích 380 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 160 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 150 ha, TLB 20-30% cây; DT nhiễm nặng 70 ha, TLB 80-100%, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Đồng Xuân: Bệnh gây hại với diện tích 1.500 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 630 ha, TLB 5-10% cây; diện tích nhiễm trung bình 450 ha, TLB 20-30% cây; diện tích nhiễm nặng 420 ha, TLB 50% cây; GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Phú Hòa: Bệnh gây hại với nhiễm nhẹ 15 ha, TLB 5-10% cây, GĐST cây con – phát triển thân tại các xã trên địa bàn huyện.
- Nhện đỏ gây hại với diện tích 756 ha, trong đó: DT nhiễm nhẹ 502 ha, TLH 3-5% lá tại huyện Sông Hinh; DT nhiễm trung bình 204 ha, TLH 40% lá; DT nhiễm nặng 50 ha, TLH 50% lá GĐST: cây con – phát triển thân lá, cụ thể:
+ Sông Hinh: Nhện đỏ gây hại với diện tích 600 ha, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 350 ha, TLH 2-3% lá; diện tích nhiễm trung bình 200 ha, TLH 5-10% lá; diện tích nhiễm nặng 50 ha, TLH 50% lá; GĐST cây con – phát triển thân lá tại các xã trên địa bàn huyện.
+ Sơn Hòa: Nhện đỏ gây hại với diện tích nhiễm 6 ha, TLH 20 % lá, trong đó: diện tích nhiễm nhẹ 2 ha, TLH 5 % lá; diện tích nhiễm trung bình 4 ha, TLH 20 % lá GĐST cây con – phát triển thân lá tại các xã KRông Pa, Ea Chà Rang, Suối Trai, TT Củng Sơn, Sơn Hà, Sơn Phước, Sơn Hội, Phước Tân, Cà Lúi, Sơn Nguyên, Suối Bạc.
+ Đồng Xuân: Nhện đỏ gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 150 ha, TLH 5 % lá trên địa bàn toàn huyện.
- Rệp sáp bột hồng gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 30 ha, TLH 5 % lá tại huyện Đồng Xuân.
5. Cây tiêu
Tại huyện Tây Hòa, bệnh chết chậm gây hại với  diện tích nhiễm nhẹ 10 ha, TLB: 0,4 - 1,6% trụ.
Ngoài ra, trên cây tiêu còn có bệnh chết nhanh, bệnh thán thư và tuyến trùng gây hại ở hầu hết các vườn tiêu. Bệnh xuất hiện trên cây tiêu già, chế độ chăm sóc kém.
 
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
- Lúa vụ Hè Thu 2020 trà sớm: một số đối tượng sinh vật gây hại như chuột, ốc bươu vàng, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh khô vằn tiếp tục gây hại.
- Cây rau: Các loại sâu ăn lá có thể xuất hiện, bệnh thối nhũn, bọ nhảy gây hại trên rau ăn lá, ăn trái.
- Cây ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên diện tích ngô giai đoạn cây con.
- Cây sắn: Bệnh khảm lá sắn tiếp tục phát sinh và gây hại trong niên vụ 2020-2021.
- Cây tiêu: bênh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng hại rễ tiếp tục gây hại ở vườn tiêu chăm sóc kém.
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Trong thời gian đến đề nghị các địa phương cần chú ý:
- Trên cây lúa:
+ Trên lúa Hè Thu trà sớm cần tập trung điều tra, phát hiện và hướng dẫn phòng trừ kịp thời khi sâu bệnh có nguy cơ gây hại nặng.
+ Tăng cường triển khai các biện pháp diệt chuột trước khi gieo sạ lúa Hè Thu trà chính. Đồng thời tổ chức các hoạt động ra quân diệt chuột để hưởng ứng tháng diệt chuột (tháng 5 hằng năm).
+ Làm đất kỹ, vệ sinh đồng ruộng để tiêu diệt mầm móng sâu bệnh lưu tồn trong đất, tàn dư cây trồng, bờ ruộng,….
- Trên cây ngô: Tăng cường hơn nữa việc phòng, trừ sâu keo mùa thu trên cây ngô trong giai đoạn cây con – vươn lóng.
- Đẩy mạnh điều tra phát hiện và hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây rau màu và cây công nghiệp các loại./.
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BVTV PHÚ YÊN
Tác giả: CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
Quảng cáo