Thông báo Kết quả giám sát bệnh trên tôm nuôi định kỳ tháng 8/2022

12/08/2022 10:14
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Phú Yên về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022. Chi cục Chăn nuôi và Thú y triển khai lấy mẫu giám sát, cảnh báo bệnh trên tôm tại các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Ngày 03-04/8/2022, Chi cục lấy 06 mẫu tôm Thẻ chân trắng tại các vùng nuôi (Tân An, An Hòa Hải, Tuy An 02 mẫu; Phú Khê 2, Hòa Xuân Đông, TX. Đông Hòa 02 mẫu; Hòa Hội, Xuân Cảnh, TX. Sông Cầu 02 mẫu) và 02 mẫu tôm hùm (Trung Trinh, Xuân Phương, TX. Sông Cầu) để giám sát, cảnh báo dịch bệnh. Kết quả xét nghiệm, phát hiện mẫu dương tính: Bệnh hoại tử gan tụy cấp 01/06 mẫu; đốm trắng 01/06 mẫu; vi bào tử trùng 03/06 mẫu; bệnh sữa 02/02 mẫu.
Kết quả đợt giám sát cho thấy mầm bệnh hoại tử gan tụy cấp và đốm trắng trên tôm nước lợ đang lưu hành tại vùng nuôi Hòa Hội, xã Xuân Cảnh; bệnh vi bào tử trùng tại 02 vùng nuôi (Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông; Tân An, xã An Hòa Hải); bệnh sữa trên tôm hùm tại vùng nuôi phường Xuân Phương. Do đó, nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên tôm tại các vùng nuôi là rất lớn.
Để hạn chế dịch bệnh tôm phát sinh và lây lan trên diện rộng tại các vùng nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn một số biện pháp phòng, chống như sau:
- Các hộ nuôi tuân thủ lịch thời vụ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT, lựa chọn mua con giống có chất lượng, được xét nghiệm các loại bệnh nguy hiểm và phải được kiểm dịch theo đúng quy định.
- Tăng sức đề kháng cho tôm bằng cách định kỳ bổ sung vitamine, khoáng chất… vào thức ăn nhằm hạn chế bệnh phát sinh; quản lý cho ăn tránh dư thừa thức ăn gây ô nhiễm môi trường nuôi.
- Hạn chế việc thay, cấp nước vào ao nuôi trong thời điểm vùng nuôi đang có dịch bệnh xảy ra, chỉ thực hiện trong trường hợp cấp thiết. Nước cấp phải được xử lý mầm bệnh trước khi cấp vào ao nuôi.
- Không di chuyển lồng bè từ vùng nuôi có tôm bệnh sang vùng nuôi chưa xuất hiện bệnh nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra thông số môi trường ao nuôi cần điều chỉnh các yếu tố môi trường nuôi trong ngưỡng thích hợp, không để biến động mạnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe, làm giảm sức đề kháng của tôm nuôi. Áp dụng các giải pháp quản lý môi trường nuôi theo khuyến cáo của Chi cục Thủy sản tại Văn bản số 238/CCTS-NTTS ngày 02/8/2022 về việc Quan trắc, cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh đợt 13.
- Thu hoạch tôm nuôi đạt kích cỡ thương phẩm, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra sự cố do môi trường, dịch bệnh.
- Đối với những ao nuôi có mầm bệnh nhưng tôm không chết thì phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp, tăng cường sức đề kháng cho tôm, ngăn chặn sự phát tán tôm, môi trường sang các ao nuôi khác. Đặc biệt, cần điều chỉnh các yếu tố môi trường nuôi trong ngưỡng thích hợp, không để biến động mạnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe, làm giảm sức đề kháng của tôm nuôi.
- Đối với những ao nuôi có mầm bệnh và tôm chết thì phải áp dụng các biện pháp xử lý như sau:
+ Người nuôi kịp thời báo cáo cho thú y xã và UBND cấp xã hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y để hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định;
+ Không tự chữa trị, không xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường;
+ Tôm bệnh nếu đạt kích cỡ thương phẩm thì tiến hành thu hoạch theo quy định;
+ Nếu tôm bệnh không đạt kích cỡ thu hoạch: Không vứt tôm mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh ra môi trường; tiêu hủy tôm mắc bệnh theo đúng quy định;
+ Xử lý nước ao nuôi, nước thải, khử trùng các dụng cụ, ao bể, nền đáy, diệt giáp xác bằng các loại hóa chất được phép sử dụng, đảm bảo không còn mầm bệnh, dư lượng hóa chất và đảm bảo vệ sinh môi trường;
+ Căn cứ vào tình hình thực tế và theo hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành nuôi trồng thủy sản của địa phương để quyết định nuôi tiếp hay tạm dừng. Nếu nuôi tiếp, áp dụng Quy trình nuôi tôm nước lợ an toàn trong vùng dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản.
- Điều trị bệnh sữa tôm hùm theo phác đồ điều trị tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tác giả: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Quảng cáo