THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY SỐ 47-2022

25/11/2022 08:21
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ không khí thấp nhất 24-260C, cao nhất 27-310C, ẩm độ 80-90%, lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cây trồng sinh trưởng, phát triển bình thường.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
- Lúa vụ Mùa đã gieo sạ 3.781,9 ha tại Sông Cầu (716,3 ha), Đồng Xuân (570,4 ha), Tuy An (1.666,5 ha), Sông Hinh (68,3 ha), Sơn Hòa (539,4 ha), Phú Hòa (158 ha), TP. Tuy Hòa (45 ha), Tây Hòa (18 ha). Lúa đã thu hoạch 996,3 ha tại Sông Cầu (716,3 ha), Đồng Xuân (150 ha), Sơn Hoà (130 ha) ước năng suất 40,2 tạ/ha. GĐST: Đẻ nhánh – thu hoạch.
- Lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023 đã gieo sạ 10 ha tại Sông Cầu.
Cơ cấu giống: ML48, ML49, BĐR 27, BĐR57, ANS1, PY8, PY10, Đài Thơm 8, ĐV108, MT10, QN9, lúa đỏ ...
- Sắn niên vụ 2022-2023 đã thu hoạch 7.403 ha tại Sông Hinh (2.100 ha), Tây Hòa (1.358 ha), Đồng Xuân (550 ha), Phú Hòa (220 ha), Sơn Hoà (3.135ha), Tuy An (40 ha), ước năng suất 197 tạ/ha, hàm lượng tinh bột bình quân khoảng 25%. GĐST: Tích luỹ tinh bột – thu hoạch.
- Mía niên vụ 2022-2023 đã trồng 22.112 ha tại Sông Hinh (4.855 ha), Đồng Xuân (1.426 ha), Sơn Hòa (12.837 ha), Sông Cầu (469 ha), Tuy An (1.405 ha), Phú Hòa (670 ha), Tây Hòa (450 ha). GĐST: Vươn lóng – thu hoạch.
- Ngô: 824 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.
- Rau các loại: 1.771 ha. GĐST: Cây con – thu hoạch.
- Đậu các loại: 1.011 ha. GĐST: Phát triển thân lá – thu hoạch.
- Tiêu: 468,7 ha (Tây Hòa: 270 ha, Sông Hinh: 185,7 ha, Sơn Hòa: 13 ha). GĐST: Kiến thiết cơ bản - kinh doanh.

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa
Lúa vụ Mùa 2022:
- Bệnh đen lép hạt gây hại diện tích nhiễm 20 ha, tỷ lệ bệnh (TLB) 5 – 18% hạt, GĐST chín sữa – chín sáp (DTN nhẹ 15 ha, TLB 5 – 10% hạt; DTN trung bình 5 ha, TLB 11 – 18% hạt) tại huyện Tuy An.
  - Sâu đục thân phát sinh gây hại diện tích nhiễm (DTN) nhẹ 1 ha, tỷ lệ hại 5-10 % dảnh GĐST chín sữa – chín sáp tại huyện Sơn Hòa.
  Ngoài ra, còn có một số đối tượng sinh vật khác như chuột, sâu cuốn lá nhỏ,… phát sinh rải rác dưới mức nhiễm trên cây lúa ở GĐST đẻ nhánh – đòng tại huyện Phú Hòa, Tây hoà.
2. Cây rau các loại
- Bệnh héo vàng gây hại DTN nhẹ 0,5 ha, TLB 5 – 10% GĐST cây con trên cây rau cải ăn lá tại TX. Đông Hoà.
- Bệnh thối nhũn do vi khuẩn gây hại DTN nhẹ 0,2 ha, TLB 5 – 10% cây GĐST cây con – gần thu hoạch trên cây rau xà lách tại TX. Đông Hoà.
- Ngoài ra bệnh thối nhũn, sâu tơ và sâu ăn lá còn gây hại rải rác dưới mức nhiễm trên hành tỏi, rau cải ăn lá và rau xà lách ở nhiều giai đoạn sinh trưởng tại TX. Đông Hoà và TP. Tuy Hoà.
3. Cây ngô
Sâu keo mùa thu phát sinh gây hại diện tích nhiễm nhẹ là 2,3 ha; mật độ 2 - 4 con/m2, GĐST 3 đến 7 lá – trỗ cờ, phun râu tại huyện Phú Hòa (1,2 ha), Sông Hinh (1 ha), Tuy An (0,1 ha).
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa
Một số đối tượng như chuột, sâu cuốn lá, bệnh đen lép hạt, sâu đục thân, bệnh khô vằn  … tiếp tục phát sinh và gây hại.
2. Cây rau
Trong thời gian đến thời tiết tiếp tục có mưa là điều kiện không thuận lợi gieo trồng cho vùng trũng, thấp; sinh trưởng phát triển cây rau, đồng thời có các loại sâu ăn lá, sâu tơ, bệnh vàng lá, bệnh thối nhũn vi khuẩn, … tiếp tục gây hại trên rau ăn lá các loại.
3. Cây ngô
Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên cây ngô giai đoạn 3 đến 7 lá – trỗ cờ, phun râu.
 
 
IV. ĐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Cây lúa
Trong tuần, thời tiết có mưa giông xen kẽ nắng nhẹ là điều kiện không thuận lợi cho lúa trỗ, thu hoạch cho các khu vực sạ sớm và phát sinh các đối tượng như chuột, sâu đục thân, bọ xít các loại, bệnh thối thân, thối bẹ, đen lép hạt… do đó đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp với Phòng Nông nghiệp/Kinh tế các huyện, thị xã tiếp tục công tác điều tra, theo dõi để phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng có khả năng gây hại nặng không để ảnh hưởng năng xuất cuối vụ.
Đồng thời tiếp tục truyên truyền, vận động các ban ngành, nông dân triển khai công tác diệt chuột, ốc bươu vàng, vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị công tác gieo sạ vụ Đông Xuân.
2. Cây rau
Nhiều giai đoạn sinh trưởng, do đó đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường theo dõi và hướng dẫn phòng trừ các diện tích bị nhiễm sâu bệnh hại trên rau ăn lá; khuyến cáo nông dân nên áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng...
3. Cây ngô
Tiếp tục hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô theo công văn số 363/SNN-TTBVTV ngày 04/3/2021./.

Quảng cáo