Công bố Công khai Quy trình vận hành hồ chứa nước Lỗ Ân, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

01/05/2024 07:53
Thực hiện quy định tại điểm a khoản 10 Điều 12 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố công khai Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 29/3/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Lỗ Ân, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


Tải về

Tác giả: Chi cục Thủy lợi
Quảng cáo