THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TUẦN THỨ 17

24/04/2024 04:28
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG
1. Thời tiết
Trong tuần ngày nắng nóng, mây thay đổi, gió Đông Nam hoạt động nhẹ. Nhiệt độ không khí thấp nhất 25 - 28OC, cao nhất 34 - 37OC, ẩm độ 70 - 75%.
2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng (GĐST)
TT Loại cây
trồng
Kế hoạch
(ha)
DT gieo
trồng (ha)
DT còn trên đồng (ha) DT đã thu hoạch (ha) Ước
năng
suất
(tạ/ha)
Giai đoạn sinh trưởng
1 Lúa Đông Xuân 2023-2024 26.500 26.630,6 2.761,35 23.869,25 75 Trà sớm: TH xong
Trà CV:
TH
Trà muộn: Chín hoàn toàn - TH
2 Cây ngô 4.200 1.643 890 753 55 Cây con – PTTL – TH
3 Rau các loại 7.300 2.663 1.265 1.398 155 Cây con – PTTL – TH
4 Đậu các loại 4.000 1.781 1.070 711 13,0 PTTL – TH
5 Mía NV 2023-2024 23.500 24.840 5.252 19.588 600 TH
6 Mía NV 2024-2025 24.300 14.736 14.736     Mầm - PTTL
7 Sắn NV 2023 -2024 25.000 26.256 0 26.256 210 TH xong
8 Sắn NV 2024 -2025 26.000 22.187 22.187  
 
  Mầm – PTTL
9 Lạc 600 271 11 260   PTTL - TH
10 Sen   254 254 90   Kiến thiết – PTTL
11 Dưa hấu   445 84 361 300 PTTL - TH
 
* Cơ cấu giống
- Lúa Đông Xuân 2023 – 2024: Đài thơm 8, BĐR27, BĐR999, ĐV108, ML232, PY10, ...
- Cây ngô: MAX68, HN88, NK88, ADI 601…
- Cây mía niên vụ 2023 – 2024 và 2024 -2025: KK3, K88-92, …
- Cây sắn niên vụ 2023- 2024 và 2024 – 2025: KM94, KM419, KM140, …
- Cây lạc: Lỳ Tây Nguyên, LDH01, lạc sẻ, TB25.
II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa
Lúa vụ Đông Xuân 2023 – 2024 có các đối tượng SVGH như:
- Bệnh đen lép hạt gây hại tổng 3,2 ha, GĐST chín sáp. Giảm 14,5 ha so với kỳ trước, trong đó:
+ 03 ha dưới mức nhiễm, TLB 2 - 4% hạt, tại các huyện Tuy An (1,5 ha) và Sông Hinh (1,5 ha). Giảm 12,5 ha so với kỳ trước.
+ 0,2 ha DTN nhẹ, TLB 5 – 7 % hạt, tại huyện Tuy An. Giảm 02 ha so với kỳ trước.
- Bệnh bạc lá gây hại dưới mức nhiễm 01 ha, TLB 7 – 9% lá, GĐST chín sáp tại các huyện Sông Hinh. Giảm 1,5 ha so với kỳ trước.
2. Cây rau các loại
Một số đối tượng sinh vật gây hại rải rác trên cây rau các loại, cụ thể:
- Bệnh thối nhũn vi khuẩn gây hại trên cây rau thập tự giai đoạn cây con, với DTN nhẹ 0,1 ha, TLB 7 – 9% cây, tại huyện Tuy An. Giảm 0,3 ha so với kỳ trước.
- Bọ nhảy gây hại trên rau cải ăn lá 0,1 ha dưới mức nhiễm, MĐ 1 – 2 con/m2 GĐST phát triển thân lá tại TX. Sông Cầu. Giảm 2,1 ha so với kỳ trước.
- Sâu xanh bướm trắng gây hại trên rau cải ăn lá 0,1 ha dưới mức nhiễm, MĐ 1 – 2 con/m2 GĐST phát triển thân lá tại TX. Sông Cầu. Tăng 0,1 ha so với kỳ trước.
- Sâu ăn lá gây hại trên xà lách 0,3 ha, MĐ 0,5- 2con/m2, GĐST cây con – phát triển thân tại TP. Tuy Hòa. Tăng 0,3 ha so với kỳ trước.
- Bệnh thối nhũn gây hại trên hành lá 01 ha, TLB 1 – 2% cây, GĐST phát triển thân tại TP. Tuy Hòa. Tăng 01 ha so với kỳ trước.
3. Cây ngô
- Sâu keo mùa thu gây hại tổng 10,1 ha, GĐST 3 đến 7 lá – thu hoạch. Giảm 4,7 ha so với kỳ trước, trong đó:
+ 8,2 ha dưới mức nhiễm, mật độ (MĐ) 0,3 - 2 con/m2, tại TP. Tuy Hòa (1,5 ha), Sông Hinh (1,5 ha), Tây Hòa (5 ha) và TX. Đông Hòa (0,2 ha). Giảm 4,8 ha so với kỳ trước.
+ 1,9 ha nhiễm nhẹ, MĐ 3 - 4 con/m2, tại các huyện Phú Hòa (1,5 ha) và Tuy An (0,4 ha). Tăng 0,1 ha so với kỳ trước.
III. DỰ BÁO SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Cây lúa
Lúa vụ Đông Xuân 2023 – 2024 sẽ thu hoạch xong.
2. Cây rau
Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn vi khuẩn, sâu xanh bướm trắng, sâu ăn lá… gây hại trên cây hành lá, rau thập tự và rau cải ăn lá các loại.
3. Cây ngô
Sâu keo mùa thu, sâu xám, bệnh đốm lá … phát sinh gây hại trên cây ngô giai đoạn cây con – hạt sữa tại các địa phương.
IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ
Trong tuần thời tiết ngày nắng nóng, đề nghị các Trạm Trồng trọt và BVTV (Trạm) tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; giai đoạn sinh trưởng của cây trồng; diễn biến phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại; tăng cường công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo tình hình sinh vật gây hại, thông báo, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ đến các địa phương, người nông dân kịp thời.
1. Cây lúa
- Đề nghị các Trạm chủ động trong công tác theo dõi tình hình thu hoạch lúa trên địa bàn để báo cáo tiến độ thực hiện.
- Phối hợp các địa phương tổ chức ra quân diệt chuột trước khi bước vào sản xuất vụ Hè Thu 2024.
2. Cây rau
Đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo nông dân áp dụng sản xuất rau theo đúng quy trình canh tác cây rau, quy trình IPM, VietGAP, hữu cơ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và theo nguyên tắc 4 đúng ...
 3. Cây ngô
Tiếp tục áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ NN&PTNT ban hành trong công văn số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020. Ngoài ra, theo dõi sâu xám, bệnh đốm lá./.

Tác giả: Chi cục Trồng trọt và BVTV Phú Yên
Quảng cáo