Hội nghị Đánh giá tình hình sản xuất trồng trọt và định hướng các giải pháp ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2024

17/05/2024 09:42

Ngày 15/5/2024, tại huyện Sông Hinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Sông Hinh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất trồng trọt và định hướng các giải pháp ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh trong mùa khô năm 2024. Tham gia hội nghị gồm có: Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, Công ty TNHH Một thành viên Thuỷ nông Đồng cam, UBND và Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Thủy lợi, các Trung tâm: Khuyến nông, Giống Nông nghiệp, Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thị xã, thành phố; một số UBND xã, Hợp tác xã nông nghiệp; Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên, Thông tấn xã Việt Nam tại Phú Yên, Báo Nông nghiệp tại Phú Yên và một số doanh nghiệp: giống cây trồng, thuốc BVTV, mía, sắn.

Hội nghị đã tổ chức tham quan một số mô hình sản xuất trồng trọt nổi bật trên địa bàn huyện Sông Hinh như: mô hình sử dụng màng phủ nông nghiệp kết hợp có tưới nhỏ giọt tại xã Sơn Giang, mô hình sầu riêng và cây ăn quả tại xã Eabar, EaLy. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu lắng nghe các Báo cáo sơ kết sản xuất trồng trọt và bảo vệ thực vật vụ Đông Xuân 2023-2024 và triển khai sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2024; Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Đề án xây dựng vùng cây ăn quả gắn với chế biến hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm đến năm 2030; Báo cáo tình hình nguồn nước, các giải pháp thuỷ lợi đã phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 và giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vụ Hè Thu, vụ Mùa 2024; Báo cáo, tham luận của các cơ quan, đơn vị, địa phương và thảo luận, đưa ra giải pháp đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng trong vụ Hè Thu. 

 
Ngành Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn sản xuất trồng trọt thích ứng phó với khô hạn, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh; bảo đảm phương án điều tiết, dự trữ nguồn nước hợp lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao tiến bộ kĩ thuật về thâm canh và phòng trừ sâu bệnh; rà soát tình hình triển khai, thực hiện các chính sách nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; rà soát vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng nguyên liệu gắn với làng nghề nhằm đẩy mạnh hình thức liên kết sản xuất gắn liền với chuỗi giá trị nông sản; hỗ trợ, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số trong nông nghiệp; xây dựng kế hoạch đảm bảo điều kiện chuẩn bị sản xuất vụ mùa và vụ Hè Thu 2024;…
 

Tác giả: Chi cục Trồng trọt và BVTV
Quảng cáo