01/05/2024 07:53
11/04/2024 09:34
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
17/07/2023 11:12
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
11/07/2023 09:40
Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá Tài sản là rừng trồng phòng hộ tại tiểu khu 25, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
02/08/2022 03:02
17/06/2022 08:49
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
03/06/2022 09:12
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
13/05/2022 09:55
Để chủ động chỉ đạo sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu năm 2022 đạt hiệu quả, hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trọng tâm sau đây:
28/03/2022 08:43
Về việc cho thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng sản xuất và rừng đặc dụng
08/07/2021 03:58
thủ tục hành chính triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 94 TTHC, trong đó: - Lĩnh vực trồng trọt: 01 thủ tục - Lĩnh vực bảo vệ thực vật: 08 thủ tục - Lĩnh vực lâm nghiệp: 14 thủ tục - Lĩnh vực thủy sản: 19 thủ tục - Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 05 thủ tục - Lĩnh vực chăn nuôi: 04 thủ tục - Lĩnh vực thú y: 18 thủ tục - Lĩnh vực thủy lợi: 21 thủ tục - Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 04 thủ tục

Trang 1 / 2
Quảng cáo