TẬP HUẤN, HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ NĂM 2023

20/11/2023 03:47
         Triển khai thực hiện Văn bản 3734/UBND-KT ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh về việc phối hợp thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX và Kế hoạch số 19/KH-SNN ngày 21/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND.

         Ngày 08/11/2023, tại Khách sạn Sài Gòn - Phú Yên, số 541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên đề “Triển khai chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND” cho các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ, công chức các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, lãnh đạo các xã nông thôn mới nâng cao, các hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN); các tổ hợp tác nông nghiệp (THTNN); các trang trại nông nghiệp; các doanh nghiệp, chủ thể có sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh, với tổng cộng hơn 100 đại biểu tham gia.
          Thông qua phần trình bày của chuyên gia (Tiến sĩ Dương Trọng Hải – Giám đốc điều hành Công ty TNHH hSpace), Hội nghị đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn những kiến thức và nhận thức về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế hợp tác, HTX nông nghiệp; quản lý vùng trồng, vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc trong liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; kinh nghiệm triển khai, thực hiện và đánh giá chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế hợp tác; đề xuất, gợi mở một số nội dung, chương trình để triển khai kế hoạch, đề án chuyển đổi số nông nghiệp; đồng thời giới thiệu và hướng dẫn sử dụng hSpace App chuyển đổi số HTX, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nông nghiệp, sản phẩm OCOP.

         Qua trao đổi với chuyên gia, các đối tượng tham gia tập huấn đã được bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế hợp tác, liên kết chuỗi giá trị nông sản, đồng thời được thực hành ứng dụng hSpace App chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó, từng bước ứng dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX theo định hướng và chỉ đạo của tỉnh; đồng thời, góp phần tạo thuận lợi cho các đơn vị, địa phương, HTX nông nghiệp, doanh nghiệp, người dân được tiếp cận, nắm bắt và áp dụng tốt chuyển đổi số vào tổ chức sản xuất, quản lý, điều hành, quảng bá tiêu thụ sản phẩm đạt hiệu quả cao hơn.
         Trong thời gian đến, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các huyện tập trung tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX và thành viên của HTX, tổ hợp tác, trang trại trên địa bàn, triển khai thí điểm các mô hình HTX ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh./.

Quảng cáo