THƯ MỜI V/v gửi hồ sơ năng lực và báo giá gói thầu: “Tư vấn cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước”

05/12/2023 08:08
         Căn cứ Kế hoạch số 78/KH-SNN ngày 13/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hỗ trợ DNNVV năm 2023; 
         Căn cứ Công văn số 2777/SNN-PTNT ngày 29/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về  đăng ký nhu cầu hỗ trợ DNNVV trên địa bàn  năm 2023;
         Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-PTNT ngày 24/10/2023 của Chi cục PTNT về triển khai Kế hoạch số 78/KH-SNN về hỗ trợ DNNVV năm 2023;
         Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-PTNT ngày 27/10/2023 của Chi cục PTNT phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ DNNVV năm 2023;
         Căn cứ Thông báo số 23/TB-PTNT ngày 22/11/2023 của Chi cục PTNT về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023.
         1. Khái quát về gói thầu:
         a) Tên gói thầu: “Tư vấn cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước”.
         b) Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước phân bổ năm 2023.
         c) Tên chủ đầu tư: Chi cục phát triển nông thôn Phú Yên.
         d) Thời gian thực hiện: Tháng 12 năm 2023.
        đ) Địa điểm, quy mô gói thầu: Tư vấn cho doanh nghiệp: Công ty TNHH cà phê Huy Tùng, địa chỉ: 62 Nguyễn Trãi, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
         2. Nội dung cụ thể
         Hợp đồng tư vấn cho DNNVV về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước.
         Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên xin trân trọng đề nghị Quý Nhà thầu gửi hồ sơ năng lực và báo giá gói thầu: “Hợp đồng tư vấn cho DNNVV về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước” để Chi cục xem xét khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
         Địa điểm gửi hồ sơ: Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên, địa chỉ: Số 64 Lê Duẩn, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, chậm nhất đến hết ngày 06/12/2023.
         Đề nghị Quý Nhà thầu phối hợp thực hiện theo quy định./.
Đính kèm:
(
1) Thư mời báo giá gói thầu.
(2) Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023.
(3) Thông báo 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023. 

Tải về

Tác giả: Chi cục Phát triển nông thôn
Quảng cáo